- W O R T H L E S S -

แผ่นกันกระแทก วัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทก ป้องกันความเสียหายขณะส่งพัสดุ และเมื่อมันหมดคุณค่ามันก็กลับกลายเป็นเพียงสิ่งของที่มนุษย์จ้องจะทำลายทิ้งด้วยความสนุกราวกับเป็นสนามอารมณ์
“ ก็เหมือนกับความพยายามและการกระทำของฉัน ที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ แต่ก็มักจะถูกคนรอบข้างทำลายความพยายามนั้นทิ้งอย่างไร้เยื่อใย สนุกสนานกับความเสียใจของฉันราวกับความรู้สึกภายในของฉันเป็นสนามอารมณ์ของพวกเขา และทอดทิ้งฉันไปยามเมื่อฉันไร้ค่าหมดประโยชน์กับพวกเขา.....”
SHARE
Written in this book
- A L O N E -
“ นี่คือการเขียนบทความครั้งแรกของฉัน ซึ่งเนื้อหาหลักของบทความจะเกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ และการเล่าความรู้สึกของฉันในฐานะผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนที่อ่านบทความของฉันจะเข้าใจผู้ป่วย เพราะฉันคิดเสมอว่าทุกคนแตกต่างกัน ทั้งประการณ์ ทัศนคติ การตัดสินใจ และความคิด ฉะนั้นไม่มีใครสามารถเข้าใจฉันได้ แต่ฉันคาดหวังว่าพวกคุณนะเปิดใจและยอมรับผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีอยู่ในสังคมมากยิ่งขึ้น… ”

Comments