ความรู้สึกที่ไม่อาจพูดออกไปได้
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ความรู้สึกของคนเรามันจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งสิ่งที่ได้บอกมานั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นด้วย
      ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้คุณก็ไม่อาจที่จะบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ เช่น
"คุณได้ทำโทรศัพท์มือถือ,กรเป๋าสตางค์หาย หรือ วันหนึ่งคุณได้เห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นอย่างแฟนของคุณอยู่กับผู้ชายอื่นแล้วดูสนิทสนมกันมากโดยไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร"      
      เพราะคุณก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้าง

    สิ่งที่ทำได้ก็คือคุณต้องหาความรู้สึกด้านบวกมาแทนความรู้สึกด้านลบและให้เวลาได้เยียวยาความรู้สึกเหล่านั้นไว้ 
    แต่ ความรู้สึกทุกอย่างเหล่านี้มันก็ทำให้คุณสามารถเติบโตขึ้นและสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้

ผมหวังว่าพวกคุณจะสามารถก้าวผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปได้นะ
SHARE
Written in this book
inspitation

Comments