ใคร.คือคนที่เราควรรัก

หากทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่คนที่เราควรรัก
เราคงไม่ควรได้รับความรักจากใคร


คนที่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เราไม่ได้พูด

คนที่ได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยกล้าพูด

คนที่กอดเราไว้ ทั้งๆที่เขาก็กลัว

คนที่พยายามประกอบเรา ทั้งๆที่ตัวเขาก็บุบสลาย

คนที่ยังอยู่ข้างๆเราเสมอ 
ทั้งๆที่เขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้

คนที่มารอเราตั้งนานแล้ว 
แต่บอกเราว่าพึ่งมาถึง

คนที่เดินทางมาเป็นชั่วโมงๆ
เพื่อรอเจอเราแค่ไม่กี่นาที

คนที่ยังซื่อสัตย์กับเราเสมอ 
ทั้งๆที่เขาจะมีใครก็ได้

คนที่ยังเชื่อมั่นในตัวเรา 
ทั้งๆที่เราหมดหวังในตัวเอง

คนที่เขารักเรา
แม้ในวันที่เราไม่รักตัวเอง


คนทีี่เราควรรัก 
คงยังมีคุณสมบัติมากกว่านี้.

แต่กับบางคน
เพียงเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้ว
ที่เกิดมาได้รักกัน 

#แด่ความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจ
SHARE
Writer
Cwk
Just think Just love
try to strong.

Comments