Alternative
อารัมภบทจากห้วงคนึง
เพียงฝันเพียงตื่นไม่อาจแน่ใจ

เขาทั้งคู่เดินจูงมือหาย
เข้าไปในความฝัน
เธอเพรียกหาสิ่งใด
สิ่งนั้นใช่รักหรอกหรือ
รัตติกาลอาจมืดดำ
แต่ยังคงแสงสะพรั่งแห่งดวงดาว
และโคจรรอบกันดั่งตะวันและจันทรา

ตราตรึงยามนิทรากล่อมนอน
ต้องมนต์สะกดเสน่ห์หา
ยามตื่นนิทรายังฝังฝัน
ความงดงามนั้นตราตึง

นี้ตื่นหรือฝัน
นี้รักหรือลวง
นี้จริงหรือหลอก
นี้เช้าหรือค่ำ

จันทราเมื่อยามเช้า
สุริยาเมื่อยามนอน

สุดขนานนภาที่หนใด
กลืนหายลับไปในฝัน

จันทราคงไม่ลวง
สุริยาคงไม่หลอก
รัตติกาลเพียงชั่วคราว
นิรันดร์นั้นแท้หรือ

เพียงหลับเพียงตื่นเรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงฝันเพียงรัก
SHARE
Writer
GypsoBlue
Blue
writer art eat beauty travel music play a game

Comments