อิสระภาพและความสุข
ความสุขจากการที่เรามี อิสระภาพ คือการที่เรามีทางให้เลือก ซึ่งเลือกที่จะทำ ก็ได้ ไม่ทำ ก็ได้ แต่ถ้าอยากทำเพราะใจรักก็ทำได้
ความสุขจากการมีอิสระอาจจะไม่ได้มาจากการที่เรามีสิทธิ์เลือกทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่อาจจะมาจากการปรับตัวให้ลดความ

คาดหวังในทุกอย่างลงและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งต่างๆ
มันไม่ได้ดั่งใจและก็ไม่ได้มีตัวเลือกให้เราได้เสมอ

สิ่งที่ดีๆมันมักเป็นสิ่งที่ยากและต้องใช้ความพยายามทั้งนั้น 
แต่ที่แน่ๆความทุ่มเทเป็น"ต้นทุน"ที่ราคาถูกที่ใช้สร้าง
"ผลตอบแทน"ที่เราต้องการได้ดีมากที่สุดเสมอๆ 
SHARE
Written in this book
ก้าว
Writer
Need_to_move_on
writer, passion coach
I am positive human I was born for something big and I'm happy if I can help people make their problem smaller. My IG Need to move on

Comments