โรงเจ ฮะน่ำตั๊ว
โรงเจศูนย์รวมแห่งจิตใจ

โรงเจฮะน่ำตั๊ว หมู่บ้านโต้ล้ง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เป็นโรงเจที่มีอายุกว่าร้อยปี สร้างโดยชาวจีนฮกเกี๊ยนที่อพยพมาจากเมืองจีนเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในคราวนั้นได้นำองค์เทพเจ้าซำไก่โจวซือกง เทพเจ้าฟ้าดิน เจ้าพ่อกวนอูและเทพเจ้าอีกหลายองค์ที่แกะจากไม้หอมจากเมืองจีนติดตัวมาด้วย ต่อมาจึงได้สร้างเป็นโรงเจที่หมู่บ้านโต้ล้งดังกล่าว

ว่ากันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ใครบนบานสิ่งใดมักได้ตามความปรารถนา มีชาวสวนที่ปลูกผักนำน้ำมนต์จากโรงเจไปรดผักที่ปลูกโดยขอให้ผักเจริญงอกงาม ปรากฏว่าแปลงผักข้างเคียงหนอนกินจนเหลือแค่โคนต้นแต่แปลงผักของผู้ศรัทธาในเทพเจ้าไม่มีแมลงหนอนมาชอนไชแม้แต่เล็กน้อย

ราวเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นงานประจำปีของโรงเจ มีงานฉลองสามวันสามคืน ผู้คนนับพันในอำเภอกระทุ่มแบนและพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลมาสักการะและเปียของ(ประมูลของ)ที่เป็นมงคล นำไปทานหรือสักการะที่บ้านเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตและถือเป็นการทำบุญให้กับโรงเจที่มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับชุมชนตลอดปี

๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ปีนี้ เชิญที่โรงเจฮะน่ำตั๊วได้ครับ
SHARE
Written in this book
ร้อยเรื่องเมืองสาคร
รวมเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิด
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments