แป๊ะกี่หุน
แปะ"กี่หุน" แซ่ซิ้ม ผู้อาวุโสสูงสุดแห่งชุมชน"โต้ล้ง" กระทุ่มแบน

ปีนี้อาแปะ อายุ 95 ปี ยังแข็งแรง ขี่จักรยานไปไหนมาไหนได้ การพูดการจายังคมคาย รู้เรื่องการเมืองระดับประเทศ วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้เป็นฉากๆไม่แพ้คนที่สนใจการเมืองในกรุง

อาแปะเล่าให้ฟังถึงประวัติโต้ล้งว่า มาจากคำภาษาจีน "ตั้วล้ง" ตั้ว แปลว่าใหญ่ ล้งแปลว่าโรงงาน ดังนั้นจึงหมายความถึง "โรงงานใหญ่" สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่มาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากที่ลุ่มน้ำท่าจีน ประกอบอาชีพปลูกอ้อย และมีโรงงานหีบอ้อยใหญ่ มีคนงานมาก จึงเรียก"ตั้วล้ง"

ต่อมา กำนันมานิตย์ กำนันตำบลสวนหลวง เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีความรักใคร่สามัคคีกันดี ตรงกับภาษาจีนว่า "โต้หลง" จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "โต้ล้ง" และกลายเป็นชื่อชุมชนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านโต้ล้งปัจจุบัน มีบ้านอยู่อาศัยราว 600 หลังคาเรือน ถือเป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปีของกระทุ่มแบน

ทุกวันนี้ อาแปะกี่หุน ยังรอผู้มาเยี่ยมเยียนเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง
SHARE
Written in this book
ร้อยเรื่องเมืองสาคร
รวมเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิด
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments