คลองภาษีเจริญ
คลองภาษีเจริญ หน้าตลาดกระทุ่มแบนกำลังจะตาย

คลองที่ขุดตรงจากกรุงเทพไปออกแม่น้ำท่าจีน ระยะทางเกือบ ๓๐ กิโลเมตร ที่เริ่มขุดในรัชกาลที่ ๔ เพื่อเป็นเส้นทางค้าขายและคมนาคมของชาวบ้าน ชื่อว่าคลองภาษีเจริญ

ชื่อคลองชวนให้คิดว่า คงทำมาค้าขายดี เลยเก็บภาษีได้มาก จึงเรียกภาษีเจริญ แต่แท้จริงมาจากชื่อขุนนางที่เป็นแม่กองขุดคลอง คือ พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขุดคลองประวัติศาสตร์แห่งนี้

คนเก่าคนแก่ของกระทุ่มแบนเล่าให้ฟังว่า เดิมคลองที่หน้าตลาดคึกคักมาก เสียงเดินเรือในคลองดังจนหนวกหู ผู้คนสัญจรไปมาคึกคัก เด็กนักเรียนที่จะไปเรียนหนังสือในกรุง คนทำมาค้าขายล้วนใช้คลองนี้เป็นเส้นทางหลัก

ชุมชนดั้งเดิมต่างๆ บ้านไม้สมัยโบราณที่มีท่าน้ำส่วนตัวให้เห็น ล้วนตั้งเรียงรายข้างคลองภาษีเจริญ นับแต่ปากคลองที่ประตูน้ำอ่างทองซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน ไปจนถึงเลยตลาดกระทุ่มแบน

วันนี้ บรรยากาศเงียบไม่มีเรือสัญจรแม้แต่ลำเดียว น้ำในคลองนิ่ง ที่เคยใสกลับดำคล้ำจากน้ำเสียโรงงานและครัวเรือนที่ปล่อยลงมาตลอดแนวจาก กทม. บริเวณประตูน้ำอ่างทอง พบเห็นเศษขยะต่างๆที่ปรากฏ เหมือนกับจะบอกว่า อีกไม่นานแม่น้ำท่าจีนอาจจะมีภาพที่ไม่แตกต่างกัน

การออกกฎหมายที่เหมาะสม การบังคับใช้อย่างจริงจัง การรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกปักรักษา การส่งเสริมกิจกรรมการค้าขายริมคลองให้เป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ คือ การชุบชีวิตให้กับคลองภาษีเจริญ หน้าตลาดกระทุ่มแบน

SHARE
Written in this book
ร้อยเรื่องเมืองสาคร
รวมเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิด
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments