ลุงแดงกับอู่ต่อเรือสุดท้ายของกระทุ่มแบน
ลุงแดงกับอู่ต่อเรือสุดท้ายของกระทุ่มแบน

อู่ต่อเรือของลุงแดงที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอ เปิดมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ ตั้งแต่รุ่นก๋ง สืบทอดถึงรุ่นพ่อ(คุณบุญส่ง) และมาถึงลุงแดงเป็นเจนเนอเรชั่นที่สาม

ลุงแดงเล่าให้ฟังว่า ธุรกิจนี้เซซวนไปพักใหญ่ ช่วงปี ๒๕๒๐ ถึง ๓๐ เมื่อมีถนนเข้ามาและผู้คนเลิกใช้การจราจรทางน้ำ กลับมาฟื้นใหม่พออยู่ได้เมื่อปี ๔๐ เมื่อการท่องเที่ยวทางน้ำกลับมาได้รับความนิยม

แต่กลายว่า เรือที่มาจ้างต่อ มาซ่อม ล้วนเป็นเรือจากถิ่นอื่น เช่น จาก กทม. จากดำเนิน แปลว่า ที่อื่นเขาเริ่มใช้เรือกัน แต่ที่กระทุ่มแบนเรากลับไม่ใช้

ลุงแดงเล่าให้ฟังว่าในอดีต คลองภาษีเจริญ หน้าตลาดคึกคักยิ่ง เรือเผาหัววิ่งกันขวักไขว่ การค้าขายก็คล่อง น้ำในคลองก็ใส ลงไปว่ายเล่นยังได้ อยากได้บรรยากาศแบบนั้นคืนมา

ส่วนหนึ่งที่น้ำเริ่มเสีย เพราะไม่มีเรือวิ่ง น้ำไม่ถ่ายเท เรือที่วิ่งจะเป็นการเติมอ๊อกซิเจนให้กับสายน้ำ ลุงแดงอธิบายอย่างเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์

สิ่งสำคัญคือ ชาวบ้านต้องสามัคคี ต้องช่วยกัน บอกว่า ราชการเคยคิดฟื้นฟูตลาดริมคลองแต่ก็ไปไม่รอด เพราะขาดการคิดแบบเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

น้ำเสียที่มาจากโรงงาน เพราะฝ่ายการเมืองเกรงจะเสียคะแนน ก็ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ส่วนที่มาจากร้านค้าครัวเรือน ก็เพราะคนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันรักษา

วันนี้ ลุงแดงยังเดินหน้าประกอบอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยมีความหวังลึกๆว่า คลองที่อยู่หน้าบ้านจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้ง
SHARE
Written in this book
ร้อยเรื่องเมืองสาคร
รวมเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิด
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments