ให้คนอื่นได้ แล้วทำไมจะให้ตัวเองบ้างไม่ได้
ก่อนจะเจ็บปวดจนทนไม่ไหว
เรายังให้โอกาสคนๆ นั้น
ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หน

.
.
.
.
แต่ทำไมกับตัวเราเอง
เรากลับผลักตัวเองให้อับจน
ไม่ให้โอกาสสักหนกับการ
เริ่มต้นใหม่เพื่อพบอะไร
ที่ดีกว่าเดิม
.
.

บางทีถ้าเราให้โอกาสตัวเอง
ได้เหมือนกับที่เราหยิบยื่นให้คนอื่น
เราก็คงมีโอกาสได้ไปยืนอยู่ในจุด
ที่มีความสุขมากขึ้นได้

.
.
เพราะจริงๆ แล้วเราน่าจะ
เชื่อใจตัวเองได้มากกว่า
ที่จะมอบความเชื่อใจให้กับ
.
.
…ใครคนอื่น…

บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments