แสงที่ซ่อนเร้น
คงไม่กลับมาแล้วซินะ..

     เหตุุผลอะไรทีี่ทำให้ฉันต้องซึมเศร้าแบบนี้อยูู่่หลายวัน เกือบหนึึ่งปีมานี้เวลาทีี่ฉันทุุกขฺ์์ใจกับบางเรื่อง ก็็็็็มักจะมีมือที่่่่คอยโอบอุ้มและประคองตัวฉันเสมอมา เรื่องบางเรืื่องที่ฉันต้องทำมันให้สำเร็จที่มันเคยง่่่าย มันก็กลับยากเมื่อไร้มือคูู่นั้น ฉันก็ไม่รู้้้เพราะเหตุผลใดทำให้เธอหายไป 


ถ้าคนที่ลืมเรา เราก็ควรลืมเค้าสิ
ใช่ เคยได้ยินใครบอกมาแบบนั้น มันก็มีบางช่วงที่ฉันก็เผลอคิดไปแบบนั้น..

แต่! ถ้าฉันรู้จักเธอดีจริิงๆ ฉันก็รู้นะว่าเธอยังอยู่ตรงนั้น แววตาคู่่่่่นั้นฉันยังจำได้ดี เธอยังคงไม่ออกมาจนกว่าฉันจะคิดอะไรได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และฉันก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ และเมื่อเวลาผ่านไป เธอคงจะไม่ลืมฉัน ไม่ลืมทางรถไฟที่เราเคยสร้างมาด้วยกัน
  ...และฉันเชื่ออย่างนั้น...


ตราบใดที่แสงยังสะท้อนมาไม่ถึง ดวงจันทร์ก็ยังไม่ปรากฎ รอวันที่แสงในตัวฉันมันตื่นขึ้นมา เพื่อจะได้พบดวงจันทร์อีกครั้ง

SHARE
Written in this book
One
Writer
TunlaPhi
None
This is my area

Comments