กระหายความรู้อยู่เสมอ
“Stay Hungry, Stay Foolish” วลีคลาสสิกจากเทพเจ้าแห่งเทคโนโลยี สตีฟ จ็อบส์ ที่เคยกล่าวไว้ในสุนทรพจน์งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปี 2005 แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า “จงกระหายและทำตัวโง่อยู่ตลอดเวลา” ในที่นี้หมายถึง จงใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอนั่นเอง

ความกระหายรู้นี่แหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้นำธุรกิจหลายๆ คนประสบความสำเร็จ ยิ่งเราสั่งสมความรู้เท่าไหร่ เราก็จะมีวัตถุดิบทางความคิดมาสังเคราะห์เป็นไอเดียใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจ StartUp

หลายธุรกิจก็เกิดจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดแปลก แตกต่าง และสดใหม่โดยเลือกกำหนดชีวิต Make it my game เพื่อสร้างแรงผลักดันในตนเอง

และข้อสำคัญก็คือ ไม่ใช่คิดหรือกำหนดอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องลงมือทำด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก
Forbes
Content by Sahatorn Petvirojchai
Illustration Suthawee Chotrattanasa 
SHARE
Writer
Kindness
Teacher
Why? การถาม ทำไม? จะทำให้เราไม่หยุดอยู่กับที่ ทำให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นอยู่ ทำให้เราไม่ทนอยู่กับสภาพเดิม แต่เปิดกว้างให้กับวิธีหรือแนวทางใหม่ๆ ทำให้เราเข้าใจปัญหามากขึ้น What if? การถาม สมมติว่า? ช่วยให้เราคิดหาไอเดียใหม่ๆ ถึงมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ แต่มันจะทำให้หลุดจากกรอบเดิมๆ ทำให้เราผสมผสานไอเดียหลายอย่างเข้าด้วยกัน

Comments