"วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีหรือวิ่งเพื่อผอม"
วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีหรือวิ่งเพื่อผอม

อยากได้แบบไหน ต้องเข้าใจโซนอัตราหัวใจเต้น (Zone HR) #EXPLORETHENEWTHING
แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจ Zone HR เราต้องรู้จักอัตราหัวใจเต็นสูงสุด (MAX HR) ของตัวเองก่อนสามารถคำนวณได้คร่าวๆโดยสูตร “MAX HR = 220 – อายุ” เช่น
ผมอายุ 32 ปี MAX HR ผมจะอยู่ประมาณ 220 – 32 = 188 ครั้ง/นาที

 
โดย Zone HR สามารถแบ่งโดยการคำนวณคร่าวๆ เช่น
Zone 5 (90%-100% ของ MAX HR) = 169-188 ครั้ง/นาที (ใช้พลังงานจากน้ำตาลในเลือด)
Zone 4 (80%-90% ของ MAX HR) = 150-169 ครั้ง/นาที (ใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลในเลือด)
Zone 3 (70%-80% ของ MAX HR) = 131-150 ครั้ง/นาที (ใช้พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรต)
Zone 2 (60%-70% ของ MAX HR) = 113-131 ครั้ง/นาที (ใช้พลังงานจากไขมัน)
Zone 1 (50%-60% ของ MAX HR) = 94-131 ครั้ง/นาที (ใช้พลังงานจากไขมัน)

ซึ่งการวิ่งให้อัตราหัวใจเต้นอยู่ใน Zone ต่างๆ ร่างกายจะใช้พลังงานจากแหล่งที่แตกต่างกัน
 

นั่นหมายถึงหากเราต้องการวิ่งเพื่อสุขภาพ ควรวิ่งให้อัตราหัวใจเต้นอยู่
Zone 2-3 นาน 30 นาที สัปดาห์ละ 4 ครั้ง "เพื่อเผาผลาญไขมัน"


แต่หากต้องการวิ่งเพื่อลดน้ำหนัก ควรวิ่งให้อัตราหัวใจเต้นอยู่ “Zone 2 นาน 20 นาที” และ
“Zone 4 นาน 1 นาที สลับ Zone 2 นาน 1 นาที อย่างละ 10 รอบ รวมอีก 20 นาที”
"เพื่อวิ่งให้เผาผลาญได้ทั้ง ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และน้ำตาลในเลือด"

เมื่อรู้แล้วว่าวิ่งเพื่ออะไร และวิ่งยังไงให้ได้ตามเป้าหมาย เหลือเพียงลงมือทำเท่านั้น #ออกไปวิ่ง


มาร่วม Explore กับผมได้ที่
FB : https://www.facebook.com/Explorethenewthing-2255775061364548/
Blog : https://explorethenewthing.blogspot.com/SHARE
Written in this book
Exploerthenewthings
😃😃😃

Comments