ดีพอหรือพอดี..
..พอเราถึงจุดที่เดินทางมาเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์ที่พยายามทำอยู่...ก็มักนั่งลงและถามตัวเองว่า...เราคงไม่ดีพอสำหรับใคร

...เราคงดีไม่เท่าคนก่อนของเขา เราคงดีไม่มากพอที่เขาจะมองมาที่เรา...หลากหลายความคิดที่มีแต่บั่นทอนจิตใจให้ตัวเองเหนื่อยกว่าเดิม...
บ้าจริงๆเลย..ความคิดมันเร็วกว่าสิ่งใดในโลกจริงๆ...พอหายเหนื่อยก็กลับมาคิดเข้าข้างตัวเองใหม่..
เฮ้ย!!เราก็มีดีในแบบของเราไหม?
พอคิดได้ยิ้มในใจ...กำลังใจกลับมา...หาที่พอดีแล้วกัน..แล้วชีวิตฉันก็ดีพอแล้ว...
SHARE
Written in this book
เมื่อนึกอยากบันทึก...
บึนทึกนึกขึ้นได้ หมายเลข 1
Writer
is_Singha
policeman,biker,photographer
วินาทีที่เป็น"อิสระ"

Comments