สมการ

ตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว สมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงว่าทั้งสองข้างมีค่าเท่ากัน และถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย =
.....
แต่ในเรื่องของความรัก คนมักหวังว่าให้ไปเท่าไหร่ควรได้กลับมาเท่ากัน โดยลืมกันไปว่าความรู้สึกไม่ใช่สมการที่มีรูปแบบการแก้โจทย์ที่ชัดเจนและค่าทั้งสองฝั่งของเครื่องหมาย = มีค่าเท่ากัน
ในเมื่อความรู้สึกนั้นมองไม่เห็น แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือพื้นที่ของเครื่องหมาย = ที่คุณจะคิดได้ว่าสองฝั่งความรู้สึกนั้นเท่ากัน
ความรักไม่ใช่โจทย์คณิตศาสตร์ แต่เป็นโจทย์ทางความรู้สึกที่วิธีการแก้โจทย์ไม่เคยตายตัว และคนที่แก้โจทย์ได้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบ


                                                                 ...... 
SHARE
Writer
InStory
person
Like

Comments