05: ล้านปีแสงจากขอบฟ้าเหตุการณ์

ณ จักรวาลคู่ขนาน
เราพบกันโดยบังเอิญที่ดาวพลูโต
เธอจูบปากฉันที่ขอบฟ้าเหตุการณ์*
ทะเลาะกันที่แกแลคซี่แอนโดรเมดรา
และถูกเธอบอกลาที่วงแหวนดาวเสาร์

คงยังไม่นานพอ
รสชาติละอองเนบิวล่ายังซ่านลิ้น
เราต่างดำเนินไป
ฉันเป็นเอเลี่ยนอย่างที่เป็น
แต่เธอพบโลกใหม่ให้โยงยึด
กลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์


05: ล้านปีแสงจากขอบฟ้าเหตุการณ์
—อนธการสีชาด


หมายเหตุ: ขอบฟ้าเหตุการณ์ (Event Horizon) คือขอบเขตแรงโน้มถ่วงของหลุมดำที่แสงไม่สามารถหลุดออกมาได้ ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนที่ผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์เข้าไปในหลุมดำจะไม่มีทางกลับออกมาได้อีก
อ้างอิง : www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1495-black-hole-jet

ภาพ Planetary Nebula (Via: http://ing.iac.es)
SHARE
Written in this book
งานปี 2019
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments