ทนเพื่ออะไร ในเมื่ออยู่ต่อไปก็มีแต่ทำให้ใจยิ่งเจ็บ

อยู่ตรงไหนแล้วไม่สบายใจ
ก็ควรย้ายออกไป
อย่าเอาใจไปอยู่ตรงนั้น
.
.
.
อยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกไร้ค่า
ก็อย่าเสียเวลา
ทำลายคุณค่าในตัวเองกับ
พื้นที่ตรงนั้น
.
.
อยู่ตรงไหนแล้วมีความสุข
ก็อย่าลุกหนีหายจากไป
แต่ควรใส่ใจให้ตัวเองอยู่ตรงนั้น
ดูแลรักษาพื้นที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด
ให้ความสุขอยู่กับเราให้นานที่สุด
.
.

โบราณว่าไว้ว่า
คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนั้น
มันเป็นความจริงเสมอ
แต่ก็แปลกที่บ่อยครั้ง
ทั้งที่เราก็รู้ตัวว่าอยู่ตรงไหน
แล้วทำให้เจ็บปวดใจ
แต่เราก็ยังปล่อยใจให้ต้องเจ็บปวด
อยู่กับที่ตรงนั้น
.
.
…อยู่ดี…บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments