ประชาธิปไตยบนสามแนวทาง
ประชาธิปไตย หรือ Democracy เป็นระบบการปกครองที่เป็นระบบค่อนข้างมีความเป็นModern มันอาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุด แต่มันคือระบบที่เลวน้อยที่สุด ในเมื่อเราจะจัดการสังคม การจัดการสังคมที่ดี คือ การทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ ในการปกครอง และ นั้นคือ ความหมายของระบบประชาธิปไตย แต่ปัจจุบัน ผมได้ขอให้ทุกคนเชื่อว่า การเมืองไม่ได้นำเศรษฐกิจ แต่เป็นเศรษฐกิจนำการเมือง ปัจจุบันกลุ่ม ทุน อภิสิทธิชน ถือครองทรัพยากร มากมาย ที่พอจะทำให้คนจนหายไปจกโลก แต่มันก็ไม่เกิดขึ้น เพราะ ระบบทุนนิยม แนวคิดเศรษฐกิจแบบModern ที่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์และไม่มีทางขจัดมันได้ เพราะทุกคนที่อยู่กลุ่มผู้กอบโกย พวกเขาก็อยากจะกอบโกยต่อไป 
สามแนวทางในการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ ศาสนา เป็นแนวทางที่ใช้ในสังคมประชาธิปไตยจริง สามแนวคิด ที่เป็นปรปักษ์ ระหว่างปีกขวกับปีกซ้าย ของการปกครองของระบบประชาธิปไตย อันเนื่องมาจาก การตอบโจทย์ต่อชนชั้นและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรบ้าง อันดับแรก เราก็ต้องไปรู้จักแนวคิด บนบรรทัดฐานของการปกครองประชาธิปไตย
1 Conservation Democracy ประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยม เป็นแนวคิดที่ตอบสนอง ตอบโจทย์ต่อชนชั้นอภิสิทธิชน ศาสนจักร กลุ่มLandlord อำมาตย์ กลุ่มผู้รักชาติฝ่ายขวา แนวคิดชาตินิยม และ อุดมการณ์ทางศาสนา อันเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์คนได้หลากหลายกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มที่อยู่กับการยึดติดประเพณีและวัฒนธรรม จากประวัติศาสตร์ที่พวกเขายึด และ อำนาจเก่าแก่ที่พวกเขายึด
2 Liberal Democracy ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม เป็นแนวคิดที่ตอบสนอง ตอบโจทย์ ต่อชนชั้นกลาง ชนชั้นรากหญ้าบ้าง หรือ ชนชั้นธุรกิจ เป็นแนวคิดเปิดทางเสรี ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ไม่ผูกมัดกับอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่อุดมการณ์ประชาธิปไตย
3 Social Democracy ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม ดูจะตอบโจทย์ได้สำหรับทุกคน เป็นระบบแนวคิด การสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน รัฐสวัสดิการ และ การกำกับ ไม่ให้กลุ่มทุนเติบโต ซึ่งในสองระบบแรก กลุ่มทุน และระบบทุนนิยมจะอยู่อย่างไร้การควบคุม 
นอกจากนี้แนวคิด เสรีนิยม และ สังคมนิยม ต่อระบบประชาธิปไตยมีจุดยืน ที่ร่วมกันคือ รัฐสวัสดิการ รัฐที่มีการTake care ประชาชน ทั้งทางการแพทย์ การศึกษา การขนส่งเป็นต้น แต่รูปแบบของเสรีนิยม ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการแปรรูปสาธารณูปโภคไปเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นต้นต่อของการแปรรูปไปสู่ การเป็นเอกชน จากบริษัทรัฐ สู่เอกชน เอกชนได้กำไร โดยไม่ต้องเสียเงินสร้าง แต่ประชาชนคือคนเสียภาษี เพื่อให้เกิดบริษัทนั้นๆ 
ดังนั้นวันนี้เมื่อดูแนวคิดสามแนวคิด เราบอกได้เต็มปากว่า ประเทศไทยของเรา ไม่มีแนวคิดประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยม ที่ทำเพื่อทุกคน เรามีแต่กลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการกอบโกย และ การสร้างจักรวรรดิธุรกิจตนเองผ่านช่องทางของแนวคิดที่เปิดทางให้พวกเขา ดังนั้นสังคมนิยม ดูจะเป็นระบบที่ดี สังคมนิยมไม่ใช่ระบบที่จีนใช้ตามที่หลายคนเข้าใจผิด และ ไม่ได้มีแนวคิดล้มเจ้า กวาดล้างคนชนชั้นสูง สังคมนิยมยังคงดำรงทุกชนชั้น และเป็นแนวคิดที่ประสบความสำเร็จในรัฐที่ปกครองด้วยระบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อย่าง นอร์เวย์ สวีเดน หรือ เดนมาร์ก ซึ่งล้วนเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตย เป็นรัฐสวัสดิการ และ ถ้าเราทำความเข้าใจ คนไทยจะไม่มีอาการภูมิแพ้รุนแรงต่อสังคมนิยม ถ้าเราเข้าใจสังคมนิยม เสรีนิยม อนุรักษ์นิยมอย่างแท้จริง
SHARE

Comments