กล้อง
จริงก็อยากให้สายตาเราเป็นกล้องถ่ายรูปเนอะ จะได้ถ่ายภาพคุณเวลาที่เรามองไปทุกครั้งได้ แต่ก็นั่นหล่ะ Hard Disk ต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะพอบันทึกภาพคุณที่เรามองในแต่ละวันได้ อยากเก็บทุกการมองเห็นคุณไว้ได้้หมือนกล้องบันทึกภาพ จะได้ย้อนกลับมาดูได้เมื่อนึกถึง 
ทุกวันนี้ได้แต่มองและเก็บไว้ในความทรงจำ กลัวความทรงจำจะ Error เหมือนกันนะ ก็เราเล่นมองคุณทุกวันและตลอดเวลาที่จะมองได้เลยนี่นา

                                       เด็กใหม่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้ชื่อ
SHARE
Written in this book
Unnamed relationship
ความสัมพันธ์ไม่มีชื่อ...
Writer
InStory
person
Like

Comments