Out of Africa
    ความรักเป็นประสบการณ์ร่วมของคนสองคน แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมนั้น
ไม่ได้หมายความว่าคนสองคน 
จะมีประสบการณ์เดียวกัน 
มีทั้งคนที่เป็นผู้รักและผู้ถูกรัก
บ่อยครั้งที่ผู้ถูกรักเป็นเพียงสิ่งกระตุ้นความรักทั้งมวลที่ถูกกักเก็บไว้ 
ซึ่งฝังตัวเงียบเชียบภายในผู้รักมาเนิ่นนาน
และผู้รักทุกคน รู้เรื่องนี้ดี
เค้ารู้ลึกลงไปในดวงจิตว่า
ความรักของเค้าเป็นสิ่งที่โดดเดี่ยว

— คาเรน บลิกเชน


SHARE

Comments