เด็กโบกรถ
Evoque คือรถที่เราได้เพียงชื่นชม ชื่นชอบ มองอยู่ไกลๆ แต่ไม่มีทางได้เอื้อมถึงเพื่อจะครอบครองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราเปรียบคุณเป็น Evoque นั้นก็เพราะคุณไม่ต่างจาก Evoque ที่เราก็รู้เสมอว่าอะไรจะเป็นไปได้แค่ไหน มีข้อจำกัดอะไร และเราก็ทำได้เพียงชื่นชอบ มอง รู้สึกไกลๆ โดยไม่มีวันครอบครอง อยู่สูงเกินจะเอื้อม
หากจะมีโชคดีอยู่บ้างก็เพียงแค่ตอนนี้ Evoque มาปรากฏในเส้นทางที่ใกล้กว่าที่เคย ให้ได้มองใกล้ๆ ให้ได้ดูแลบ้าง ให้ได้คอยปัดกวาดเช็ดถูบ้าง
เราก็เหมือนเด็กโบกรถ ที่ไม่มีโอกาสได้ขับรถหรอก มีหน้าที่โบกให้จอดเท่านั้น ถ้าวันหน้ารถคันที่มาประจำจะไม่มาใช้บริการ เราก็คงยังคงอยู่ที่เดิม เป็นเด็กโบกรถคนเดิม ที่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่รถคันนั้นที่ชื่นชอบจะกลับมาใช้บริการอีก และเราคงเก็บช่องจอดพิเศษช่องเดิมนั้นไว้ให้รถคันนั้นคันเดียว
บางทีช่องจอดประจำที่รถคันนั้นได้จอด รถคันนั้นอาจมองเป็นเพียงช่องจอดทั่วไป แค่ในความเป็นจริงแลัวมันคือช่องจอดพิเศษที่เด็กโบกรถได้เปิดให้เค้าเข้ามาจอดได้เพียงคันเดียวเท่านั้น หากวันที่รถคันนั้นจะไม่มาใช้บริการ ช่องนั้นก็คงถูุกปิดตาย

ช่องจอดนั้นคือความสัมพันธ์ที่เกิดตอนนี้ที่เรารู้สึก ไม่มีชื่อเรียกแต่มันพิเศษสำหรับเรา หากวันไหนคนในความสัมพันธ์หายไป เราก็ต้องปิดเอาไว้เพราะมันคือที่เฉพาะของคุณคนเดียวเท่านั้น พื้นที่ที่เรารู้สึกกับใครมันก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะของคนคนนั้นเท่านั้น

วันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็คงไม่มีใครรู้ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรจะดีหรือร้าย เราก็ยังเป็นเราคนเดิมที่ปรารถนาดีกับคุณเสมอ ยังอยู่ที่เดิมหากคุณต้องการ

ขอบคุณที่ให้ได้รู้สึกรักรู้สึกดี...

                                     เด็กใหม่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้ชื่อ
SHARE
Written in this book
Unnamed relationship
ความสัมพันธ์ไม่มีชื่อ...
Writer
InStory
person
Like

Comments