หมดใจเมื่อไร ก็ไม่เข้าใจกันเมื่อนั้น
อาจไม่เข้าใจกันในบ้างเรื่อง
อาจมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันได้ทุกวัน
แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น ก็ขออย่าให้
หมดใจที่จะพยายามเข้าใจกันก็พอ

.
.
.
.
เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอก
ที่เราจะเข้ากันได้ดีทุกอย่าง
ที่เราจะเข้าใจกันได้ทุกเรื่อง
เราทุกคนต่างก็มาจากต่างพ่อต่างแม่
ต่างที่ต่างถิ่นต่างความคิดต่างประสบการณ์
เราไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้เลย
แต่เราสามารถค่อยๆ เรียนรู้
และทำความเข้าใจกันได้เสมอ
.
.
ทุกเรื่องราวของความ
ไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์
จริงๆ แล้วเป็นเรื่องธรรมดา
ที่เกิดขึ้นได้เสมอและตลอด
ระยะเวลาของความสัมพันธ์นั้น
ซึ่งปัญหามันไม่ใช่เป็นเพราะ
ใครคนใดคนหนึ่ง
แต่มันเป็นสิ่งที่คนสองคน
ต้องเข้าใจว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้น
และเราก็ต้องยอมรับและเรียนรู้
ที่จะปรับและทำความเข้าใจกันมากกว่า
.
.
แต่โดยมากแล้วที่สุดท้ายมีอัน
ให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้
ก็ไม่ใช่เพราะความไม่เข้าใจหรอก
แต่เพราะเราไม่มีไฟและหมดใจ
ที่จะทำความเข้าใจกันมากกว่า
.
.
เหมือนนักเรียนที่คิดเลขไม่ออก
คนหนึ่งพยายามทำความเข้าใจ
จนในที่สุดก็ทำโจทย์ได้หมด
ทำสอบได้คะแนนดี
.
.
แต่อีกคนไม่อดทนที่จะทำความเข้าใจ
ทำให้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
เขาก็ไม่อดทนพอที่จะแก้ไขและก็แก้ไม่ได้
และสุดท้ายก็สอบตก แยกทาง เปลี่ยนสาย
หรือเลิกเรียนไปในที่สุด
.
.

ไม่มีความไม่เข้าใจใด
ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ
มีเพียงแต่เราเองเท่านั้นแหละ
ที่หมดใจในการพยายามเรียนรู้
ที่จะเข้าใจ…ซึ่งกันและกันบิว บันดาลใจ
SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments

TheButcher0147
1 year ago
เขียนดีนะคะ
Reply