ความรักเจ้าเอย
โอละหนอเจ้าความรักตัวจ้อยเอย 
ไฉนเลยเจ้านั้นไม่มาหา            
ยามข้าตื่นข้าคิดข้านิทรา           
ข้าใฝ่ฝันจินตนามาเนิ่นนาน          
                                         เจ้านั้นเป็นแมกไม้ป่าใหญ่หรือ
                                         หรือเจ้าคือสายน้ำสายลำธาร  
                                         หรือเจ้านั้นเป็นข้อความบนกระดาน                                                                             ที่เขียนมาเนิ่นนานแต่ไม่จาง
ความคิดเจ้าช่างใจร้ายเสียสิ้นดี
พังทลายความหวังนี้จนเลือนลาง
เจ้าทำให้จิตใจข้าอ้างว้าง
ต้องเดินทางเพียงลำพังในชีวี     
                                         เจ้าอาจไม่มองบทกวีนี้
                                         มันไม่ได้เด่นดีเสียเท่าไหร่
                                         หากเจอเจ้าข้าจึงอยากจะฝากไว้
                                         ให้เจ้าเห็นความในใจข้าเสียที
                                   


     
SHARE

Comments