ย้ำคิดย้ำทำมากไป อาจกลายเป็นคนมี "บุคลิกภาพผิดปกติ"
รู้หรือไม่ว่า...การปล่อยให้ตัวเองมีพฤติกรรมที่ ย้ำคิดย้ำทำมากไป อาจกลายเป็นคนมี "บุคลิกภาพผิดปกติ" ได้ 


สำหรับคนที่มีพฤติกรรมที่ชอบย้ำคิดย้ำทำ ทำอะไรซ้ำๆ หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความเป๋ะ ความสมบูรณ์แบบจนตึงเกินไป จนมันส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง และมันอาจส่งผลให้เราเป็นโรคทางจิตเวชได้ บุคลิกภาพผิดปกติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวชหลายๆโรค ซึ่งจีเองก็มีบุคลิกภาพผิดปกติหลายอย่างที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมานาน และมันคืออีกปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้จีป่วยเป็น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและโรคแพนิก 

จากข้อมูลของคุณหมอเจษฎา ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพผิดปกติชนิดย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive personality disorder) พบได้ประมาณร้อยละ 1 ของประชากร พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบมากในคนที่เป็นลูกคนโตของครอบครัว

ซึ่งมี ลักษณะเด่น คือ หมกมุ่นกับรายละเอียด กฎระเบียบ ความสมบูรณ์แบบ ความเป๊ะ รวมทั้งการเข้าไปควบคุมบงการสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งมันทำให้จีเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องบุคลิกภาพของตัวเองที่ผ่านมาได้มากขึ้น ซึ่งการมีบุคลิกภาพผิดปกติ แบบไม่รู้ตัวมันก็สร้างปัญหา และส่งผลกระทบกับจีเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ก่อนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และโรคจิตเวชอื่นๆ

ซึ่งคุณหมอได้บอกไว้ว่า "บุคลิกภาพชนิดย้ำคิดย้ำทำ" กับ "โรคย้ำคิดย้ำทำ" นั้น เป็นคนละอย่างกัน โรคย้ำคิดย้ำทำนั้น จะเป็นโรคในกลุ่มวิตกกังวล


อาการของคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดย้ำคิดย้ำทำ

1. ยึดมั่น/หมกมุ่น กับความ Perfect อย่างมาก
2. หัวรั้นไม่ยืดหยุ่น
3. ทุ่มเทเวลาให้การงานมากเกินจนกระทบต่อความสัมพันธ์
4. มีความยากลำบากในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น
5. หมกมุ่นกับรายละเอียด, กฎหรือระเบียบมากจนกระทบต่อภาพรวม
6. ไม่สามารถทิ้งสิ่งของที่ไม่มีค่าหรือผุพังไปแล้ว
7. ยึดมั่นถือมั่นกับศีลธรรม มโนธรรมมากเกินไป
8. ตระหนี่ถี่เหนียว


การวินิจฉัย : ต้องมีอย่างน้อย 4 จาก 8 อาการ โดยเกิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยรุ่นหรือหนุ่มสาว เกิดในหลายๆสถานการณ์และต้องส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิต

ซึ่งจีเองเข้าข่ายทุกข้อยกเว้นข้อ 6 กับข้อ 8 ซึ่งก็เป็นมานานมากแล้วจนจำไม่ได้หรือไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จนมาป่วยจึงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ รวมทั้งปรับบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้และมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ


อะไรที่เป็นปัญหา

- ปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ต่อคนใกล้ชิด ลูกน้อง ครอบครัว

- สุขภาพร่างกายอาจไม่ค่อยดี เนื่องจากทุ่มเทเวลาให้กับงานมาก

- มักไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่ค่อยสนิทกับใคร

- มักลังเลเวลาจะต้องตัดสินใจ

- เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า เมื่อวันหนึ่งไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เคยคุมไว้ได้


การรักษา

- จิตบำบัด/สร้างวิธีจัดการปัญหาใหม่ๆ

- การให้ยาเพื่อลดความย้ำทำ รักษาอารมณ์วิตกหรือซึมเศร้า


บุคลิกภาพ ของคนเราแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว สังคมแวดล้อม และประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่สั่งสมมา แต่เราไม่ต้องกังวลนะคะ หากพบว่าเราอาจจะเข้าข่ายมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ เพราะบุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

หากเพื่อนๆ พบว่าตัวเองมีพฤติกรรมที่ ย้ำคิดย้ำทำมากเกินไป จนมันกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติ และส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองและคนรอบข้าง ก็ลองไปปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดู เพื่อปรับเปลี่ยนมันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ นะคะ เพราะจะยิ่งทำให้แก้ไขได้ยากขึ้น

ที่มา : คลีนิคสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา
#GG

อ่านบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและการพัฒนาตัวเองได้ที่บล็อก GMinds.co
ได้ตามลิงค์นี้นะคะ https://www.gminds.co/
พูดคุยและเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ที่ FB เยียวยารักษาใจ: Heal Your Mind by GG

SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments