แด่เธอ

หากฉันจะต้องรักใครสักคนแล้วพบกับความผิดหวังซ้ำ ๆ ซาก ๆ

ฉันก็จะขอให้ตัวเองหลับไป

โดยที่มีน้ำตาอาบหน้า

เพราะสิ่งที่ฉันมีความสุขที่สุด 

คือการได้รักเธอ


ถ้าในตอนนั้นให้ถอยหลังกลับไป ฉันก็ยังเลือกที่จะรักเธอ โดยไม่สนว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

คงเจ็บปวด ราวถูกเข็มกรีดแทงเป็นพัน ๆ ครั้ง

คงเจ็บช้ำ เหมือนกับโดนตบตีหลาย ๆ ที

แต่สิ่งที่ปลอบประโลมให้ฉันยังอยู่ตรงนี้ ให้ฉันยังคงมีความสุขอยู่คือเธอ

ตื่นมาใช้ชีวิตเพราะเธอ

ก็จะขอตายไปเพราะเธอ

แม้ในวันนี้จะมีน้ำตา

แต่ที่ผ่านมา ฉันขอบคุณ
SHARE

Comments