ฟังเพลง แล้วเรามีความสุข : )

ฉันเห็นฉันที่คอยดูแลเธอ
ฉันเห็นเธอที่ประคองฉันไว้
ฉันเห็นสองเราปกป้องกันไป

Cr. เพลง : ฉันเห็น (The Readon)
ณัฐ ศักดาทร


วันนี้...
ได้ฟังเพลงหนึ่ง แล้วติดหูเลย
" ฉั น เ ห็ น " (The Reason)
ของศิลปิน ณัฐ ศักดาทร

ความรู้สึกแรกที่ได้ฟังคือ
มีความสุขจัง ยิ้มตามไปกับเพลง
ละมุน อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก

หรือจริงๆแล้ว
ใจเรากำลังมีความสุข
และสบายใจอยู่แล้ว : )

...//
ช่วงเวลาที่เราสบายใจ
มั น ดี จ ริ ง ๆ


แค่ได้ฟังเพลง
เราก็มีความสุข
และอบอุ่นใจ ยิ้มไปกับเพลง
มันดี ดีจังฉัน (ได้) เห็น
ความสุขของตัวเอง
SHARE
Written in this book
อยากเขียนให้อ่าน
เราชอบเขียน ชอบบรรยาย สิ่งที่เราได้พบ ได้เจอมา ในแต่ละวัน .. มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป การเขียน มันเป็นเหมือนการได้ระบาย สิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกมา เราอาจเขียนไม่เก่งเหมือนนักเขียน แต่เราแค่ อ ย า ก เ ขี ย น ให้คุณได้อ่าน ก็เท่านั้น : ) #write #writing 🌼🍃☁☄ #ouridentity #alphabet #understanding #inspiration #head #Lovethis #disposition

Comments