ความสับสนแห่งวังวนที่ 22
ช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความสับสน ป่วย บ้านแตก เรียนไม่จบ ไม่รู้อีกแล้วว่าตัวเองเป็นใคร 
ติดอยู่ในหล่มงานฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสังคมและความเหงาที่ไม่สิ้นสุด 

หน่วยกิตที่ยังเก็บไม่ครบและใบปริญญาที่ไม่อยากจะเก็บ 
คำถามที่ไม่มีคำตอบเกี่ยวกับทุนนิยม ความหมายของชีวิตและการมีอยู่ของตน 
สิ่งที่อยากทำ พลังขับเคลื่อนที่พุ่งแรงและหดหายไปในเวลาอันรวดเร็ว

เส้นใยของปัญหาที่พันโยง การสูญสิ้นศรัทธาในความสัมพันธ์ 
โลกแห่งความสุขที่หันหน้าหนี
คำถาม ความไม่เข้าใจผสมปนเป

ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไร เรากำลังทำอะไร เดินไปทางไหน 
อยากหนีไปสักที่เพื่อหาคำตอบให้คำถาม 
อยากหายตัวไป ไม่ต้องรับรู้ชีวิตใคร ไม่ต้องมีใครรับรู้ชีวิตเรา 

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
SHARE
Writer
shortlegs
Warrior of love
ไม่จรรโลงใจเป็นอย่างยิ่ง

Comments