MY SUN

คุณเชื่อในคำว่าพรหมลิขิตมั๊ย...


แน่นอนว่าเราไม่เชื่อ.. จนเราได้มาเจอคุณ

 
คุณพระอาทิตย์ของเรา...
คนที่ทำให้เราเชื่อในคำว่าพรหมลิขิต:)

ตามปกติแล้วในตอนกลางวันพระอาทิตย์จะอยู่กับเรา

เสมอ
แต่ในตอนกลางคืน......

มันมักจะจากเราไปไกลแสนไกล....

แต่ใครจะรู้บ้างว่า "พระอาทิตย์" ก็มักจะวนกลับมาเจอเรา

เสมอ..เช่นเดียวกับคำว่าพรหมลิขิตที่ถึงแม้ว่าเราจะต้องจากกัน

ไปไกลแค่ไหน มันก็จะทำให้"เรา"กลับมาเจอกันอีก

ครั้ง.....และถึงแม้ความกลัวจะทำให้เราห่างออกจากคุณมากแค่

ไหน มันก็จะทำให้เรากลับมาใกล้กันอีก..และเพราะความพยายามและความเอาใจใส่ของคุณ... ตอนนี้เรา...เชื่อใจคุณแล้วนะ;)ขอบคุณนะพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง..
คุณคนพิเศษของเรา:)

ตอนนี้คุณคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาในทุกๆ

เช้า และเป็นกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรา...

ขอบคุณแล้วก็รักนะคุณพระอาทิตย์;)


B:O:Y❤ = Because of you...


                         -  MY STORY -SHARE
Written in this book
Because of you
เหตุผลที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวัน;)

Comments