วิบากกรรมแห่งเพลิงพยศ


ข้าขู่จะเอาไฟถ่วงน้ำ
ด้วยมันกำเริบ
หลบเลี่ยงเผาฟืนที่เพียรสุม
จองจำสู่ห้วงมหรรณพ
ให้ธรณีสูบลงอบายภูมิ
ฤาขึงพืดกลางเวหา
คมเข็มแห่งสายลมจักแล่เลื่อย

เพียงไหม้ฟืนให้เป็นฟอน
ประกายเถ้าเจ้าโปรดฤามิใช่
ม่านควันดำที่กระพือโหม
ตระการตายิ่งกว่ามหรสพหลวง
ด้วยหุบเหวแห่งบาดาล เย็นเยียบนัก
ไร้ภพไร้ชาติ มิได้ผุดเกิด
ข้าให้ทวนดูอีกสักครา


— วิบากกรรมแห่งเพลิงพยศ
: อนธการสีชาด
SHARE
Written in this book
งานปี 2019
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments