กระจก

กระจกสะท้อนตัวฉัน
เห็นทุกอย่างที่ตัวเป็น
แต่กลับไร้ซึ่งความพอใจ
เพียงเพราะบรรทัดฐานที่ใครบางคน
ตั้งไว้ ...
สุดท้ายมีเพียงฉันที่เป็นทุกข์
กับสิ่งที่มันสามารถสวยงามด้วยตัวของมันเอง

ผู้ใดเป็นคนกำหนดความสวยงามของโลกใบนี้
ใครเป็นคนบอกเช่นนั้นหรือ ว่า หญิงงามควรเป็นอย่างไร 
พระเจ้าอย่างนั้นหรือ  

ไม่ใช่ แต่เป็น ตัวฉัน ตัวฉันเอง 
ยึดติดกับลมที่ผ่านช่องฟันออกมาเป็นเสียง
สุดท้ายมีเพียงฉันที่เป็นทุกข์ เพียงเพราะส่องกระจก ไม่เป็นไม่อย่างที่ลมนั้นพัดผ่านหู

แต่วันนี้ยังไร้ซึ่งความกล้า ที่จะทุบกระจกนั้นให้แตก ให้มืออาบเลือด

และสุดท้ายก็มีเพียงฉันที่เป็นทุกข์กับกระจกของตัวเอง และอักษรของคนอื่น 
: nalin
SHARE
Writer
Thestoryofnalin
วันหนึ่งฉันอาจจมลงในพสุธา
Someday things will be perfect, You fight until you’re free.

Comments