KK DIARY CODE01-03CODE01
เราไม่ได้เลือกทางเดินที่ผิดหรือบูชาสิ่งที่ไร้ความหมาย
เราพยายามกอดสิ่งนั้นไว้อย่างสุดกำลัง
เพราะผิดพลาด จึงเบ่งบาน
นี่แหละ "วัยรุ่น"

เพราะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจเข้าใจได้
จึงไม่มีใครโตพอ ทุกคนต่างเป็นเด็กในคราบผู้ใหญ่กันทั้งนั้น
ใครเก็บประสบการณ์เก่ง เรียนรู้เก่ง ปรับใช้เก่ง...
แต่สุดท้ายก็ยังเป็นแค่เด็กน้อยที่ไหวพริบดีเท่านั้น
แม้แต่กาลเวลาก็ไม่เนิ่นนานพอที่จะสอนใครทั้งนั้น


CODE02

แม้จะเป็นนักวิ่งที่เก่งแค่ไหนก็ยังมีนักวิ่งแพ้และนักวิ่งชนะ
นักวิ่งที่ฝึกฝนทุ่มเทและรักการวิ่ง
ก็ยังมีนักวิ่งแพ้และนักวิ่งชนะ
นักวิ่งที่เปี่ยมพรสวรรค์
ก็ยังมีนักวิ่งแพ้และนักวิ่งชนะ
นักวิ่งที่เจนสนาม นักวิ่งระยะสั้น นักวิ่งระยะยาว
ก็ยังมีนักวิ่งแพ้และนักวิ่งชนะ

อย่าแปลกใจเลย
อย่าโทษตัวเองอีกเลย
เพราะถึงเธอจะเก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดเพียงใด
ก็มีช่วงเวลาที่พ่ายแพ้ได้เหมือนกัน
เป็นดั่งนักวิ่ง
ที่แม้จะมีแรงกาย แรงใจ เวลา และความมุ่งมั่นทุ่มเท
ก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เช่นกัน

จึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
สม่ำเสมอและซื่อตรง

ถึงไม่ชนะใครแต่ชนะใจตัวเอง


               ไม่ใช่ถ้อยคำของคนขี้แพ้เลย
CODE03

เพราะชอบจึงสนใจ
เมื่อสนใจเลยค้นหา

เพราะรักจึงทุ่มเท
เมื่อทุ่มเทเลยทำได้อย่างยอดเยี่ยม

เพราะเคยทำได้จึงต้องทำได้ดีกว่า
เมื่อต้องทำได้ดีกว่าเลยกดดันตัวเอง

เพราะชอบเกินไปจึงเหนื่อยล้า
เมื่อเหนื่อยล้าเลยสับสน

เพราะรักมากเกินจึงลืมตัว
เมื่อลืมตัวเลยเริ่มปลง

เพราะเหนื่อยล้าจึงอยากพอ
เมื่ออยากพอเลยเริ่มถอย

เพราะอยากหนีจึงลืมไป
เมื่อไหร่นะ ที่เริ่มชิงชังสิ่งที่เคยรักมากได้ขนาดนี้
20190711: CHUTY KK's DIARY
SHARE
Written in this book
CHUTY KK's DIARY

Comments