ปัจจุบัน "ที่ไม่ใช่ช่วงเวลา"
     คนเราอยู่กับปัจจุบันเสมอ ทุกวินาที ทุกอย่างที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้ มันก็ยังคงเป็นปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว มันคืออดีต และสิ่งที่ยังไม่เกิด มันเป็นอนาคต หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ คือปัจจุบัน เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิด แต่ทำไม มันถึงไม่เป็นช่วงเวลา 
 ช่วงเวลา 
     ช่วงเวลา คือ ช่วงของเวลา ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 วินาทีเสมอ 
ปัจจุบัน มีค่าเป็น 0 วินาที ของช่วงเวลา 
     เราอยู่กับปัจจุบันมาโดยตลอด ถ้าหากปัจจุบันมีค่ามากกว่า 0 วินาที มันก็คือ อนาคต และถ้าปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 0 วินาที มันก็คือ อดีต นั่นเอง เราอยู่กับปัจจุบันอยู่เรื่อยมา เหมือนกับว่า เรานำจำนวน 0 วินาทีมาบวกกัน ปัจจุบันที่เราสัมผัสถึง มันก็ยังคงเป็น 0 วินาทีเช่นเดิม จึงเป็นสาเหตุว่า "ทำไม ปัจจุบันถึงไม่ใช่ ช่วงเวลา"   

      อลงกรณ์ 
SHARE

Comments

NakvatHakimov
1 year ago
ผมขอถกว่า ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เวลา แต่ในฟิสิกส์ มนุษย์เราก็อยู่ในเวลาและมิติที่4ที่ครอบเราเพื่อรองรับกายภาพ แม้ว่า เราก็จะอยู่ในปัจจุบัน และ ปัจจุบันไม่ใช่เวลา ครับ
Reply