01: การกระเจิงแสงของอนธการสีชาด


‪ฉันรู้ เธอกำลังต่อกรกับสิ่งใด‬
ภายในแห่งเรา
อีกหนึ่งที่ยั่วเย้าชวนเชื่อสิ่งผิด
แลลวงตาให้ลืมสิ่งถูก
หากหลงลำพองใจ
มันก็กระหยิ่มยวน สรวลใส่


ไม่ต่างจากฉัน
เธอต้องพ่ายแพ้หมดรูป
ก่อนรู้วิธีคุมบังเหียน เป็นนายเหนือมัน
ฉ้อฉลกลเกมเพียงไร
ร้อยเล่ห์มากเหลี่ยมเพียงไร
ย่อมแผ่เผย ถวายตัวต่างบรรณาการ
เมื่อเธอปิดทุกโสต ฟังใจแห่งตน


01: การกระเจิงแสงของอนธการสีชาด
— อนธการสีชาดSHARE
Written in this book
งานปี 2019
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments