ความอบอุ่นที่คิดถึง
รุ่งอรุณ​นำมาซึ่งลมหนาวอันแสนเยียบเย็น ความหนาวแปรเปลี่ยนอุณหภูมิ​นำ้ในอ่างให้เย็นยะเยือก มันช่างทรมานกับการตักมันขึ้นมาอาบ ดังเช่นทุกวันที่ผ่านมา...
ฉันคิดถึงแดดยามเช้าหน้าเสาธง ที่ฉันเคยบ่นและก่นด่า ว่ามันช่างร้อนแรงแผดเผาผิวมากเพียงใด 
แต่ยามนี้ฉันคิดถึงแสงแดดนั้น
ฉันอยากจะเอ่ยคำขอโทษ​ คำขอโทษที่ฉันจะมอบให้แสงแดด ขอโทษที่เคยทำให้แสงแดดเสียความรู้สึก ขอโทษที่บ่นทั้งที่มันคือสิ่งที่แสงแดดเป็น...
หากเธอคือแสงแดด...
ฉันอยากจะขอโทษเธอ  และบอกเธอว่าคิดถึงความอบอุ่นของเธอเพียงใด 
ณัฐวราSHARE
Writer
EpsilonOrionis
teller
“Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious.“ — Stephen Hawking

Comments