Hopeless


คุณเคยคาดหวังบ้างไหม
แรกเริ่มก็คาดหวังในสิ่งเล็กๆที่มีทางเป็นไปได้ง่าย
พอสมหวังจากสิ่งเล็กๆบ่อยๆ
ก็เริ่มคาดหวังในสิ่งที่สมหวังยากยิ่งขึ้น


ยิ่งคาดหวังมากเท่าไหร่
โอกาสเสี่ยงที่จะผิดหวังก็ยิ่งมากขึ้น
บางคนสมหวังด้วยความมานะตน
บางคนสมหวังด้วยโชค ด้วยดวง
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า..

จะสมหวังเสมอไป

มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อพบเจอแต่ความผิดหวังใช่..แต่ความผิดหวังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เราทุกคนล้วนต้องพบกับความผิดหวัง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าลองคิดดูว่า 
ถ้าผิดหวังขึ้นมาจะทำอย่างไร
ถ้าผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำอย่างไร

มนุษย์เราถ้าผิดหวังจากสิ่งๆใด
เราก็ยังอยากจะสมหวังในสิ่งๆนั้นอยู่เสมอ


จนกระทั่ง สมหวังดั่งใจปราถนาในสิ่งนั้น


แต่ถ้าเราลองไม่คาดหวังดูล่ะ
เราก็จะไม่ผิดหวัง
เพียงแต่เราต้องทำในสิ่งนั้นให้เต็มที่ที่สุด
ผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ก็ไม่เป็นไร
เพราะถือว่าเราทำมันเต็มที่แล้ว

เพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรไว้แต่แรกเริ่มแล้ว

SHARE
Writer
cheekcat
dreamer
Nature Liberty Love

Comments