คนที่ตายไปแล้ว
ชอบแคปแชทที่เป็นข้อความดีๆเก็บเอาไว้ แล้วก็แอบไปย้อนอ่านบ่อยๆ
จนตอนนี้ก็ยังชอบไปอ่านอยู่


คิดถึงคนในแชทนั้น


ไม่ได้หมายความว่่่่่่่่า เขาเปลีี่ีี่ยนไปจากเดิิม
แต่เราเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน อะไรๆเปลี่ยนไป

ใครสักคนพูดไว้ว่า ถ้าเราหวนนึกถึงอดีต แสดงว่าเราไม่มีความสุขกับปัจจุบันก็คงจะจริิิง เพราะว่่่าตอนนี้ คนในแชทที่เรามีความสุขด้วย

เขาไม่อยู่แล้ว
เขาตายไปแล้ว
เหลือแต่คนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน


แต่อาจจะเป็นเราเอง ที่เป็นคนฆ่าเขาเองกับมือ


แต่การที่เรายังคงร้องไห้ให้กับคนที่ตายไปแล้ว
มันคงจะไม่ผิดหรอกใช่ไหม
SHARE
Writer
14th_sketchbook
Passerby
something comes, and something goes.

Comments