อติรูป: ลักษณะบางประการของนาซีซัส (‬Narcisisitic)


วันก่อนคุณ @Poeticalization ในทวีตเตอร์ โพสส่วนหนึ่งในหนังสือ ‘อติรูป’ ฉันสนใจจึงเสาะหามาจนได้ ‘วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม1’ ประทับใจเหลือที่ได้อ่านวรรณศิลป์ที่ประพันธ์เมื่อ 98 ปีก่อน (2464) หัวเราะร่วนอยู่คนเดียวด้วยเจอลักษณะของโรคหลงตัวเอง Narcisisitic ซึ่งแสงทองได้พรรณนาไว้อย่างละเอียดละออยิ่งกว่าที่ฉันเข้าใจและโพสไว้ก่อนหน้านี้ (อ้างถึง : www.facebook.com/onthakarnsrichad/photos/a.1944190529179058/2243014395963335/?type=3)

ถ้าใครสนใจเล่มนี้อธิบายอย่างละเอียดทีเดียว เพราะชื่อหนังสือ Bubbles of the foam แสงทอง (หลวงบุณยมานพพาณิชย์) ใช้ชื่อภาษาไทยว่า ‘อติรูป’ หมายถึงรูปโฉมอันไม่มีที่ติ แต่หนังสือหายากสักหน่อย ทั้งภาษาก็สูงกว่าที่ใช้ในปัจจุบันมาก บางประโยคถึงกับต้องอ่านออกเสียง

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน

‘ไม่มีใครได้ดุหรือขัดขวางตามความประสงค์แต่อย่างใด แม้ที่สุดป่าทึบซึ่งแสงไม่อาจส่องไปได้ เธอก็จะดื้อดันเข้าไป คล้ายลูกเสือที่คะนองไม่รู้รั้งใจ เธอจะยอมเขาและให้เขาแนะนำก็ในทางเดียวที่จะให้เขาชมเธอ เมื่อเขาชมเธอแล้ว เธอก็เห็นพ้องกับเขา และทำตามเขา แล้วเธอก็เลยเป็นทาสที่บูชาความงามของตัวเธอเองว่าศักดิ์สิทธิ์เห็นของสิ่งอื่นและคนอื่นเป็นอันเหมาะที่จะทำเล่นตามใจชอบ’

‘ในห้องของเธอนั้น ติดเต็มด้วยกระจกแก้วเจียระไนอย่างดีสีต่างๆ ประกอบด้วยเงินแลทอง ถังน้ำทำด้วยศิลาอ่อนเป็นรุ้งตั้งอยู่เรียงราย เมื่อเวลาไม่มีอะไรทำก็นั่งมองดูเงาของเธออยู่ผู้เดียวได้หลายๆชั่วโมง เหมือนกับจะให้เกิดการบูชาขึ้นจากอีกฝ่าย หรือเหมือนกับไม่แน่ใจว่าตัวจริงแลเงาในกระจกนั้น ใครแน่ที่เป็นทาสของความงามอันศักดิ์สิทธิ์’

‘นอนขี้เกียจอยู่อย่างนี้ ไม่มีกระจกเหมาะๆ ความงามของกูก็เปลืองไปหมด กูไม่ต้องการกระจกอย่างที่แหวนนี้ กูต้องการลูกตาคน ซึ่งจะมองกูด้วยแสงอันพราวงาม ด้วยความรักและความพอใจ ไม่ใช่มองดูทุยๆอย่างไม่มีจิตใจ’ 

พอเข้าใจหรือยัง ว่าจิตใจของคนที่เป็นโรคนี้มันลึกลับซับซ้อนปานใด ถึงขั้นความงามในกระจกนั้นยังไม่ดีพอ นาซีซัสไม่ต้องการให้ตัวเองงามกว่านี้ แต่ต้องการลูกตาคนที่เห็นว่าตัวเองงามสมบูรณ์แบบโดยไม่ได้รักใคร่ชอบพออะไรในตัวคนๆนั้นแม้แต่น้อย หลงแต่เงาของตนที่สะท้อนกลับมา

หนังสือ: วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม 1 
ผู้ประพันธ์: แสงทอง (หลวงบุณยมานพพาณิชย์)
ปีที่แปลครั้งแรก: พ.ศ. 2464 
SHARE
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments

illman
6 months ago
เอามายืมหน่อยสิคุณ
Reply
onthakarnsrichad
6 months ago
5555 ได้ๆ แต่เราต้องเจอกันก่อนนี่สิ :p