ว่าด้วยเรื่อง "บทเรียน"

คุณๆ เคยมีบทเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง

สำหรับเรา ...ความสำเร็จในชีวิต
อาจไม่ใช่ " ผ ล ลั พ ท์ ที่ ดี "
แต่มันคือ " บ ท เ รี ย น " ที่ทำให้เราต้องเรียนรู้
และก้าวข้ามปัญหาต่างๆ
ไปให้ได้ต่างหาก

มันอาจจะท้อ และเหนื่อยมากๆ

แต่เราว่านะ บทเรียนที่แย่ๆ เหล่านั้น
จะสอนให้เราจำ และพยายาม
เพื่อที่จะพัฒนา และแก้ไข
บทเรียนนั้นๆ ให้มันดีกว่าเดิม

((*ถ้าเรายังทำผิดซ้ำๆ
บทเรียนก็จะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิม))


ช่วงแรกๆ ของบทเรียนแต่ละบท
มันอาจทรมาน เหนื่อย ท้อ
ซึ่งเรารู้ และเข้าใจมันดี

แต่...
เราก็เชื่อนะว่า
ถ้าเราพยายามพัฒนา และแก้ไข
บทเรียนนั้น ไม่ให้เป็นบทเรียน
...แบบเดิมอีก


และถ้าเราผ่าน บ ท เ รี ย น 
เหล่านั้นไปได้


เราจะดีใจ และภูมิใจ
ในตัวเองขนาดไหน ลองคิดดู


ดังนั้น...
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของ "บทเรียน"
เราก็ต้องพัฒนา และแก้ไขบทเรียน
ทำมันให้เต็มที่ไปก่อน
... เนอะ : )


บ่นได้ ท้อได้ เหนื่อยได้ ร้องไห้ได้
แต่เราต้องกลับมาสู้ต่อนะ


พอถึงเวลาที่บทเรียน บทนั้นผ่านไป
เราจงดีใจ และภูมิใจ
ในตัวเราเองนะ


ว่า ... เราทำได้


รัก ♡
FIGHTING // Love To Me
SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments