เปิดบัญชีเงินฝากทั้งทีตั้งมีเคล็ด #สายมู
#เกิดวันอาทิตย์ ❤️#เกิดวันอาทิตย์ ❤️

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีม่วง จะมีเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคารสีเขียว

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกสิกรไทย
🏆 ธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์


#เกิดวันจันทร์ 💛#เกิดวันจันทร์ 💛

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีแดง เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีส้ม เหลืองแก่ จะมีเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร สีม่วง

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

🏆 ธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกสิกรไทย

#เกิดวันอังคาร 💓 
#เกิดวันอังคาร 💟 

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีม่วง จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออก เยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสีส้ม เหลืองแก่

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

🏆 ธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารธนชาติ,ธนาคารกรุงศรี


#เกิดวันพุธกลางวัน 💚#เกิดวันพุธกลางวัน 💚

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีชมพู เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีฟ้า สีน้ำเงิน จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสีม่วง

ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกรุงไทย,

ธนาคารกรุงเทพธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

#เกิดวันพุธกลางคืน 💚 
#เกิดวันพุธกลางคืน  💚

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีส้ม สีเหลืองแก่ เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน สีม่วง จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสีม่วง

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกรุงไทย,

🏆 ธนาคารกรุงเทพธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

#เกิดวันพฤหัส 🧡#เกิดวันพฤหัส 🧡

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีม่วง เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีฟ้า สีน้ำเงิน จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสีแดง สีเขียว

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกรุงไทย,

🏆 ธนาคารกรุงเทพธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกสิกรไทย

#เกิดวันศุกร์ 💙 
#เกิดวันศุกร์ 💙

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีฟ้าสีน้ำเงิน สีม่วง เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีเขียว จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสี ชมพู สีส้ม สีเหลืองแก่

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกสิกรไทย

🏆 ธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารออมสิน,ธนาคารธนชาติ,ธนาคารกรุงศรี

#เกิดวันเสาร์ 💜
 
#เกิดวันเสาร์ 💜

❌ ไม่ควรฝาก ธนาคารสีเขียว เพราะจะทำให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่

✅ ควรฝาก ธนาคารสีแดง จะคิดเก็บเงินเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แต่ถ้าอยากให้บัญชีเข้าออกเยอะ ต้องธนาคาร ธนาคารสีฟ้า สีน้ำเงิน

🏆 ธนาคารที่เสริมการเงินเป็นพิเศษ คือ ธนาคารไทยพานิชย์

🏆 ธนาคารธนาคารที่เสริมการงานเป็นพิเศษ คือ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ💵 อย่างไรก็ตามอย่างที่เราบอกไปแล้วว่า
เรื่องราวทีนำเสนอไปเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล สุดท้ายแล้วคนเราจะรวยเป็นเศรษฐีได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน อดออม วางแผนการเงิน วางแผนชีวิตให้ดี ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต คุณก็จะมีชีวิตสุขสบายแล้วค่ะ
 
*ความเชื่อส่วนบุคคล* เอามาให้อ่านค่ะ ❤️
                                                 arinya

SHARE

Comments