ของฝาก
สิ่งของที่เพิ่งถูกวางอยู่บนโต๊ะ กำลังเปลี่ยนสภาพความเป็นเจ้าของจากคนที่ซื้อมา กลายเป็นอีกคนนึงที่ได้รับ ความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นแบบ tailored-made เฉพาะเจาะจง เสริมสร้างความหมายและความสำคัญแปรผันไปตามผู้ให้และผู้รับ

เวลาเราเดินทางไปที่ใหม่ๆ สิ่งของที่นักเดินทางส่วนใหญ่มักใช้จ่ายนอกจากเพื่อตัวเองแล้ว ‘ของฝาก’ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกเพิ่มเข้ามา สำหรับเพื่อน คนรัก คนที่นักเดินทางคิดถึง

ความคิดถึงของนักเดินทาง เป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมาย เมื่อไหร่ที่นักเดินทางไปแห่งใดก็ตาม นอกจากการเผชิญเรื่องราวตามแผนที่ตั้งใจแล้ว เรื่องไม่คาดฝันย่อมวิ่งเข้าปะทะ ท้าทายให้ทดสอบความสามารถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความคิดถึงคนอื่นอาจถูกกัดกร่อนให้จืดจางลงไป 

สำหรับบางคน เมื่อเขาได้ผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายนั้นมาได้ คนที่ถูกนึกถึง ณ ปลายทางนั้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของเขาไม่น้อย พ่อแม่พี่น้อง เพื่อน คนรัก ตัวแปรต้นแห่งความสำคัญย่อมไม่เท่ากัน ความหลากหลายของ ‘ของฝาก’ จึงหลายหลาก

ครั้นผู้ให้และผู้รับได้พบกันแล้ว นอกจากการพบเจอกันอีกครั้งหลากการลาจากล่าสุดของทั้งคู่ ย่อมเพิ่มความหมายแก่กันและกัน ‘ของฝาก’ นั้นย่อมทวีคุณค่ามากน้อยไปตามความหมายที่รู้กันแค่ระหว่างทั้งคู่ 

คนไหนได้ ‘ของฝาก’ คนนั้นย่อมสำคัญ


SHARE
Writer
nicenitiwrite
นัก(พยายาม)เขียน
Working on my writing discipline and book reviews.

Comments