ดาวรัก
เรียนรู้เรื่องความรักได้อย่างหนึ่งว่า มันน่ากลัวมากหาเรารักมากเราก็จะทุกข์มากรักให้พอดีรักอย่างมีของเขตอย่าทำให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนถูกบังคับหรือยัดเยียดให้เขานอกจากเรายังจะไม่ได้ความรักแล้วเรายังจะไม่ได้เขากลับมาด้วย
รักคืออะไร??
                        รักคือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตซึ่งกันละกันสามารถเข้าใจเขาและเราหรือ
                        รักคือการให้คนอื่นมีความสุขหรือ
                        รักคือการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วหรือ
                         รักคือการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก้าวไปด้วยกัน

คำถามมากมายที่ยังคงอยู่ในหัวว่าสรุปแล้วรักคืออะไร เอาเป็นว่านิยามความรักของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน รักอย่างไรก็ได้โดยมีขอบเขตสามารถที่จะสร้างความสุขไปด้วยกันที่สำคัญไม่มีใครให้รักเราดีเท่ากว่าเรารักตัวเอง
LOVE YOURSELF

SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments