ทักษะพื้นฐานของชีวิตที่ดี คือการมีหัวใจที่อ่อนโยน
1. ความอ่อนโยนเป็นของขวัญจากพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยน - หากอยากได้ จงขอจากพระองค์ และหมั่นฝึกตนให้เป็นคนที่อ่อนโยน (ดูสูเราะฮฺอาลิอิมรอน 3:159 ประกอบ)2. ความแข็งกระด้างเป็นลักษณะที่พระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนได้ตำหนิไว้ในพระคัมภีร์ เพราะผลลัพธ์ของมันทำให้คนเตลิดออกห่างไกล3. หนึ่งในวิธีที่สามารถนำมาประเมินความอ่อนโยนของเรา คือดูว่าผู้คนชอบเข้าใกล้เราหรือเปล่า (ซึ่งปรากฏว่า ผู้คนที่รู้จักท่านนบี ศ. ล้วนปรารถนาอยากเข้าใกล้นบีมากที่สุด ทั้งนี้เพราะท่านเป็นคนที่อ่อนโยนต่อผู้คนที่สุดนั่นเอง)4. สำคัญมาก - บุคลิกของผู้ที่จะนำเสนอเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดี (ดะอฺวะฮฺ) คือเขาต้องเป็นคนที่ "ดึงดูดผู้คน" เพราะแม้จะมีของดีอยู่กับตัว แต่หากผู้คนไม่อยากเข้าใกล้ เราก็ไม่สามารถนำเสนอความดีนั่นๆ ได้ นี่คือบุคลิกของท่านนบี ศ. ที่เราต้องเลียนแบบ จงทำตัวให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักใคร่ของผู้คน5. เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก - เมื่อเราเมตตาต่อโลก (ทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเรา พวกเรา) โลกที่ถูกค้ำจุนนั้น สุดท้ายแล้ว มันก็จะกลับมาจุนเจือชีวิตของเราต่อไป...❤️❤️❤️

สำหรับบรรดาผู้เมตตานั้น อัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา จะทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเขา(ฉะนั้น) พวกท่านจงเมตตาแก้ผู้อยู่บนแผ่นดินเถิดแล้วผู้ที่อยู่บนฟ้า (อัลลอฮฺ) จะทรงเมตตาพวกท่าน(รายงานโดยติรมีซี 1924)

❤️❤️❤️ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ "คิดบวกเพื่อการเชิญชวนสู่ความดี" 
SHARE
Writer
Kindness
Teacher
Why? การถาม ทำไม? จะทำให้เราไม่หยุดอยู่กับที่ ทำให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นอยู่ ทำให้เราไม่ทนอยู่กับสภาพเดิม แต่เปิดกว้างให้กับวิธีหรือแนวทางใหม่ๆ ทำให้เราเข้าใจปัญหามากขึ้น What if? การถาม สมมติว่า? ช่วยให้เราคิดหาไอเดียใหม่ๆ ถึงมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ แต่มันจะทำให้หลุดจากกรอบเดิมๆ ทำให้เราผสมผสานไอเดียหลายอย่างเข้าด้วยกัน

Comments