GooGoi ไม่ใช่ Google
มาถึงเรื่ิองบทของการค้นหาตัวเองและตกตะกอนความคิด เอาจริงๆเราค่อยๆคลอดความคิด ความปรารถนาในตัวเราลึกๆได้ว่า เราอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT ,การเงิน,ธุรกิจและ การท่องเที่ยว เราพยายามค้นหาตัวเองมากขึ้น และพบว่ามันใกล้เคียงกับ สมาร์ทครีเอเทีฟไม่มากก็น้อย... 
จากการอ่านบทหนึ่งของหนังสือ คิดอย่างผู้นำทำอย่าง Google ทำให้ได้ความว่า เธอเป็นนักสร้างสรรค์ที่อยากรู้อยากเห็น ไม่เคยหยุดตั้งคำถามและไม่พอใจในสภาพเดิมที่เป็นอยู่ เธอมองเห็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในทุกแห่ง และคิดว่า เธอเป็นคนเดียวมี่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เธออาจดูเป็นคนถือดี

เธอเป็นนักสร้างสรรค์ที่กล้าเสี่ยง ไม่กลัวพลาด เพราะเชื่อว่าในความผิดพลาดย่อมมีอะไรดีๆ ให้เรียนรู้ หรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะมั่นใจอย่างเต็มที่ รู้ว่าถึงแม้จะล้มเหลว ก็ยังฮึดกลับมาเตรียมพร้อมสำหรับครั้งต่อไปได้

เธอเป็นนักสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งว่าต้องทำอะไร และบางครั้งก็ไม่ใส่ใจสิ่งที่คนอื่นบอกถ้าเธอไม่เห็นด้วย เธอทำตามความคิดของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

เธอเป็นนักสร้างสรรค์ที่เปิดกว้าง ให้ความร่วมมือเต็มที่ ตัดสินและวิเคราะห์ไอเดียต่างๆจากข้อดีของมัน ไม่ใช่ว่าไอเดียนั้นมาจากไหน

เธอเป็นนักสร้างสรรค์ที่ตื่นตัวเสมอ ท่องรายละเอียดต่างๆได้ขึ้นใจ ไม่ใช่เพราะร่ำเรียนมาหรือจำได้ แต่เป็นเพราะเธอรู้ มันคือรายละเอียดของเธอ

เธอยังเป็นนักสร้างสรรค์ที่สื่อสารเก่ง ตลกและพูดได้อย่างมีชั้นเชิงและมีเสน่ห์ 

ขอบคุณหนังสือที่ทำให้เราเห็นภาพความต้องการของตัวเองชัดขึ้นและจะได้ลงมือทำเป็นขั้นตอนถัดไป 🎯

SHARE
Writer
Pmgoi
Reader,writer and learner
I'm still learning everything.

Comments