ก็คิดนะว่ามันดีอยู่แล้ว
เรียกว่ามันเป็นจุดที่โอเคมากๆ
แต่มันก็เป็นจุดที่เจ็บในจังหวะนึง
จังหวะที่เขาพูดเกี่ยวกับกับคนนั้น
แล้วเรารับรูได้ถึงความรุสึกเขา
กับเขาคนนั้น
เหมือนเขารอวันที่คนคนนั้นไม่มีใคร
เขาพร้อมที่จะเข้าไปแทนที่เสมอ
ซึ่งเขาไม่มองถึงระหว่างเราเลย
เคยคิดนะ ว่าถ้าถึงจุดนั้น...จุดที่เขา
ไปจากเราอย่างไม่มีเหตุผล
จุดที่เขาได้สมหวังกับคนนั้น
เราจะเจ็บแค่ไหนวะ?
ต้องใช้ทฤษฎี “เจ็บจนไม่รู้สึก”ป๊ะ
แต่ถ้าพูดถึง...ถ้าถึงวันที่เธอเริ่มต้นกับเขาจริงๆ
กำแพงด้านความรัก ของเราก็คงสูงขึ้นด้วย
ขอบคุณนะที่สร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองให้เรา :)
SHARE

Comments