การล่าของกวาง

เธออาจเป็นเสือ
เหยื่ออย่างฉันเป็นเพียงกวาง
ลองวิ่งหนีบ้าง เสืออิ่มอาจพ้น

ในขณะของการขัดขืน
ดั่งกลองรบสนั่นรัว
กล้ามเนื้อทุกมัด ตื่นตัวลนลาน
เลือดเวียนไหล สูบฉีดทั่วร่าง
ยิ่งจังหวะที่คมเขี้ยวขบกัด
ตรึงข้อเท้าเสียอยู่หมัด
เสียงหวีดลั่นพนาไพร
กวางโปรดปรานเพียงใด เสือรู้

ไกลจากทุ่งสังหาร
ละเลียดหญ้าหวานที่คลอนไหว
ไล้เล็มยอดอันชูชัน ชิมหยดน้ำค้าง
เราต่างต้องการพลังงาน
เพียงเท่านั้น การล่าของกวาง


— การล่าของกวาง (16/01/62)
: อนธการสีชาด

SHARE
Written in this book
งานปี 2019
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments