เข้าอิสลามแล้วออกไม่ได้ต้องถูกประหารจริงไหม?
เข้าอิสลามแล้ว ออกไม่ได้ ถ้าออกต้องถูกประหารจริงไหม? วันนี้มาคุยเรื่องนี้กันสักหน่อย กำลังเก็บข้อมูลเรื่องกฎหมายการเข้ารับอิสลามให้ลูกค้าเลยต้องกลับมาแตะประเด็นทางศาสนาอีกครั้ง

เข้าแล้วออกตายไหม คำตอบคือ ตายครับ , แต่ก็ไม่ตายด้วย
ขึ้นอยู่กับคุณเข้าไปเป็นมุสลิมประเทศไหน
 
โดยหลักการเดิมของอิสลามว่า "ไม่มีการบังคับให้นับถือ" ทำให้จริงๆแล้วการเข้าออกจากการเป็นมุสลิมนั้นเป็นเรื่องยินยอมพร้อมใจตัวเป็นมุสลิมใจหมดศรัทธาแล้วเช่นนี้ก็ ย่อมหมายถึงไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเพราะศาสนาเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณ ระหว่างคุณกับพระเจ้า ถ้าคุณไม่ศรัทธาแล้วตัวคุณเป็นมุสลิม ก็เป็นแต่ตัว ดังนั้นโดยพื้นฐานเป็นเรื่องความยินยอมพร้อมใจ

แต่การเป็นมุสลิมนอกจากเรื่องทางจิตวิญญาณแล้วมันมีเรื่องทางสังคมด้วย ในประเทศที่เข้าใจหลักการข้อนี้ ว่า อิสลามไม่มีการบังคับให้นับถือนั้น ก็จะไม่มีกฎหมายควรมีอะไรที่มาบังคับให้เข้ารับหรือให้ห้ามออกจากการเป็นมุสลิม เช่นประเทศไทยเอง ก็ไม่มีการบังคับ รวมทั้งไม่มีการห้ามออกจากการเป็นมุสลิม(ตามกฎหมายด้วย) ดังนั้นถ้าคุณอยู่ประเทศไทยวันหนึ่งคุณไปทำหนังสือเข้ารับอิสลาม(ทางสังคม)ซึ่งอาจจะมีกฎหมายผูกพันบางตัวเพิ่มขึ้นเช่นการสมรส การทำพิธีศพ มรดก แล้ววันหนึ่งคุณอยากออกมาจากตรงนั้น ก็ย่อมทำได้ ในหนังสือ รับรองการเข้ารับอิสลามเอง ก็ย้ำว่า คุณจะหมดสภาพการเป็นมุสลิมทันทีถ้าคุณไปกราบไว้สิ่งอื่น(หรือ ทำหนังสือว่าไม่เป็นมุสลิมแล้วเพื่อมาหักล้างกับหนังสือที่ทำไปก่อนหน้านี้) เมื่อคุณไม่เป็นมุสลิมแล้วข้อผูกมัดทางกฎหมายต่างๆในแบบมุสลิมก็จะสลายไปด้วยเช่นกัน


แต่ในบางประเทศ เข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่เพราะตัวศาสนา เป็นเรื่องความมั่งคงของชนชั้นปกครอง ในบางประเทศอิสลามเจ้านายทั้งหลายโดยเฉพาะราชวงศ์ อยู่มั่นคงได้ เพราะมี "สถาบันศาสนาอิสลามรองรับ"
 
 โดยเฉพาะกลุ่มผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้น เพื่อให้ตัวยังอยู่ในอำนาจได้ตลอดชั่วกาลปาวสาน ก็ต้องไปทำดีลกับชนชั้นผู้รุ้ เพื่อออกกฏหมาย มาบังคับใช้ว่าใครออกจากอิสลามเท่ากับสร้างความไม่มั่นคงต่อรัฐ แล้วก็อ้างประหารเสียนั่นเอง และที่พีกคือกฏหมายที่ออกมาส่วนใหญ่ผูก(อ้าง)ไปยังพระเจ้าด้วย ก็เลยไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายออกกฎหมายผิดๆถูกๆมากว่าบางตัวกว่าจะแก้ได้ก็ต้องผ่านไปอีกหลายปีดังนั้นเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ เล่ากันแบบ real real
SHARE
Writer
Yaoharee
Writer
ขีดเขียนเรื่อยเปื่อย

Comments