ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระดาษ แต่จะมีสักกี่คนกันนะที่รู้ว่าใครคิดค้นมันขึ้นมา?
ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระดาษ แต่จะมีสักกี่คนกันนะที่รู้ว่าใครเป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา?
 กระดาษ เป็นสิ่งจำเป็นกับมนุษย์ เป็นเครื่องมือช่วยจารึกเรื่องราวต่างๆใช้เขียนอักษรโต้ตอบเพื่อการ ก่อนยุคสมัยการใช้กระดาษ มนุษย์พยายามทดลองค้นหาวัสดุที่มีผิวเรียบชนิดต่างๆ มาใช้เช่น นำดินเหนียวมาปั้นเป็นแผ่น เปลือกไม้ ใบไม้และผ้าไหม เป็นต้น

ใครค้นพบวิธีทำกระดาษเป็นชาติแรก 
ราว 2,000 - 8,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์โบราณนำต้นปาปิรัส (Papyrus) มาทำเป็นกระดาษ แต่นักวิจัยรุ่นหลังยังไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้ คือ กระดาษ สิ่งที่ชาวโลกยอมรับว่าเป็นกระดาษที่แท้จริงคือ กระดาษที่เป็นแผ่นเนื้อเดียวกัน ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีน ประมาณ ค.ศ. 105 (พ.ศ. 648) ค้นพบโดย ขุนนางไซลั่น (Sai Lun) การทำกระดาษถูกเก็บเป็นความลับไว้ในแผ่นดินจีนยาวนานกว่า 500 ปี ก่อนถูกเผื่อแพร่สู่เกาหลีและญี่ปุ่น และกระจายเข้าสู่ยุโรปราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12
_________________________________________
คำว่า Paper มาจาก "Papyrus" ของชาวอียิปต์นั่นเอง
ส่วนคำว่า กระดาษ นี้แปลงจากคำภาษาโปรตุเกสที่เรียกว่า Cartas ซึ่งโปรตุเกสเป็นผู้นำกระดาษแบบฝรั่งเข้ามาก่อนสมัยอยุธยาคำว่า "กระดาษ" จึงติดปากใช้กันมาตั้งแต่สมัยนั้น

ขอขอบคุณบทความจาก https://lannamedia.co.th/
SHARE

Comments