ก้อนที่ทะเล
ก้อนๆหนึ่งถูกโยนลงน้ำทะเล
คนนึงวิ่งตาม อีกคนก็วิ่งตาม
พวกเขาวิ่งตามไปเก็บก้อนนั้น
คนนึงหยุดวิ่ง อีกคนวิ่งลงน้ำ
พวกเขากำลังทำอะไร
คนที่หยุดวิ่ง หยุดเพราะกำลังคิด
คนที่วิ่งต่อ วิ่งเพราะอยากได้ก้อน
คนที่หยุดวิ่ง ไม่รู้ว่าก้อนนั้นคืออะไร
คนที่วิ่งต่อ รู้แค่ว่าก้อนนั้นมีค่ามาก
เพียงเพราะมีคนตะโกนบอกมา

และเขาก็เชื่ออย่างที่มีคนบอกมา
SHARE
Written in this book
ก้อน
Writer
somebanana
writer
เคยไหม...

Comments