Sometimes,just sometimes


ก็ถูกที่บางคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบ
บางคำถามต้องการเพียงแค่คำตอบเดียวที่ถูก
และบางคำถาม แค่ต้องการคำตอบ

เราไม่รู้ว่าคำถามในใจตอนนี้มันควรจะมีคำตอบไหม
แล้วคำตอบนั้นควรเป็นแบบไหน
ควรจะเป็นคำตอบที่ถูก หรือผิด


แล้วถ้ามันจะต้องมีคำตอบ
เราไม่รู้ว่าทั้งหมดที่เราคิดมันผิดไหม
มันมีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่า
เพราะถ้าไม่มีอะไรผิดแล้ว


รู้สึกดีก็คงจะปล่อยให้มันรู้สึกดี

:—)
SHARE

Comments