เราเสมอกันทุกประการหากมองฉันเพียงมนุษย์คนหนึ่ง

ไม่ตัดสินที่เนินเนื้ออันต่างจากเธอ

หรือความเกรี้ยวกราดที่เปิดเผย

ยามเลือดไหลจากหว่างขาทุกเดือน

ทั้งกิจที่สามารถสืบพันธุ์ได้

และเสรีภาพในการเลี้ยงชีพชอบ


เธอจะไม่หลงลืมหรอกว่า

ฉันมีความต้องการไม่ต่างไป

ไม่ใช่ผู้หญิง

ไม่ใช่ผู้ชาย

เราเสมอกันทุกประการ— เราเสมอกันทุกประการ (15/01/62)
: อนธการสีชาด
SHARE
Written in this book
งานปี 2019
Writer
onthakarnsrichad
อนธการสีชาด
เกลือกกลิ้งและมอดไหม้ในเปลวอักขรา : (x ± ∞)

Comments